Os Soños Vans (LOS SUEÑOS VANOS) Edición Bilingüe RRR


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Os Soños Vans (LOS SUEÑOS VANOS) Edición Bilingüe RRR"

Transcripción

1 (LOS SUEÑOS VANOS) Edición Bilingüe

2 Eu vin o sol caído, manchado de místicos horrores. Iluminando os longos flocos violetas, Parecidas aos actores de dramas moi antigos As ondas mexendo ao lonxe os seus tremores de moaré! Yo he visto el sol caído, manchado de místicos horrores. Iluminando los largos flecos violetas, Parecidas a los actores de dramas muy antiguos Las olas meciendo a lo lejos sus temblores de moaré! ARTHUR RIMBAUD ÍCARO

3 licores Sucios de amar-nos como dous animais, espidos, sumidos no acre olor de fluídos e esencias. Polo ritual de tantas noites con sabor a cervexa é fermoso contemplar o teu corpo e os teus húmidos ollos baixo o amargo e lene arrecender. licores Sucios de amarnos como dos animales, desnudos, sumidos en el acre olor de fluidos y esencias. Por el ritual de tantas noches con sabor a cerveza es hermoso contemplar tu cuerpo y tus húmedos ojos bajo el amargo y suave aroma.

4 DECADENCIA Canto durará a beleza do teu corpo? Os teus peitos, debidamente dispostos? O teu pudor, modelado como unha bolboreta? Todo..., porque alguén deixe no teu ventre un desexo agrandado polo amor. Todo..., porque alguén descubra a túa virtude gardada -como cazador de insectos- para por en ti unha semente de procreación. DECADENCIA Cuánto durará la belleza de tu cuerpo? Tus pechos, debidamente dispuestos? Tu pudor, modelado como una mariposa? Todo..., porque alguien deje en tu vientre un deseo agrandado por el amor. Todo..., porque alguien descubra tu virtud guardada -como cazador de insectos- para poner en ti una semilla de procreación.

5 RIMBAUD, MALLARME, QUENDAL Ser críticos e durmir longamente sen lembrar. Facer poemas inspirados ou perniciosos -pero poucos- e que cada frase signifique un traballo, unha ausencia gratuíta e diaria. A miña musa acende unha luz e, sobre a miña boca, pousa os seus peitos -Reino de Hades- para que eu elixa un coa lingua. RIMBAUD, MALLARME, QUENDAL Ser críticos y dormir largamente sin recordar. Hacer poemas inspirados o perniciosos -pero pocos- y que cada frase signifique un trabajo, una ausencia gratuita y diaria. Mi musa enciende una luz y, sobre mi boca, posa sus pechos -Reino de Hades- para que yo elija uno con la lengua.

6 MILTONIANO Fan o amor sobre a herba e teñen a pube rota de tanto faceren o amor. Comen amoras silvestres e son felices como dous paxaros. Pasan os días no paraíso pero para min hai tanta soidade no ceo como na terra! Se vés suplicar, existirei para ese breve intre de luz. Se estou demasiado absorto, deixa que me confunda como a auga en calquera mar estraño e navegable. Hai amantes no paraíso. Saen da fábrica, xuntan as súas mans -tampouco están limpas, pero isto non importa-. MILTONIANO Hacen el amor sobre la hierba y tienen el pubis roto de tanto hacer el amor. Comen moras silvestres y son felices como dos pájaros. Pasan los días en el paraíso pero para mí hay tanta soledad en el cielo como en la tierra! Si vienes a suplicar, existiré para ese breve instante de luz. Si estoy demasiado absorto, deja que me confunda como el agua en cualquier mar extraño y navegable. Hay amantes en el paraíso. Salen de la fábrica, juntan sus manos -tampoco están limpias, pero esto no importa-.

7 AIDA (III) Agora estou contigo, meu amor!, cos beizos partidos, coa resaca de onte, sucio da rúa e de tempo, limpo para ti de toda falsidade e pureza. Xa é tempo, meu amor!, de romper. Rompe comigo até o odio, rompe lene sobre mirtos e pombas, e dime ao oído esas verbas que só eu sei: vilain, tu dis souvent de mechantes choses. AIDA (III) Ahora estoy contigo, mi amor!, con los labios partidos, con la resaca de ayer, sucio de la calle y de tiempo, limpio para ti de toda falsedad y pureza. Ya es tiempo, amor mío!, de romper. Rompe conmigo hasta el odio, rompe leve sobre mirtos y palomas, y dime al oído esas palabras que sólo yo sé: "vilain, tu dices souvent demechantes choses."

8 AS FLORES DO MAL Ten a mirada melancólica das mulleres que entregan o seu amor. Beleza recóndita, alma dunha estraña sabedoría que xorde da terra como un verxel de desafiuzados rumores, neses ollos perdidos que se achegan á luz como bolboretas nocturnas, para caer abrasadas por un sol demasiado cálido nas ruínas da promiscuidade. Todo isto entende o valedor da indolencia, segredos misterios dun íntimo afán. Como o destino que busca a destrución, non se pode pasar polo mundo co sorriso dun anxo benévolo. LAS FLORES DEL MAL Tiene la mirada melancólica de las mujeres que entregan su amor. Belleza recóndita, alma de una extraña sabiduría que surge de la tierra como un vergel de desahuciados rumores, en esos ojos perdidos que se acercan a la luz como mariposas nocturnas, para caer abrasadas por un sol demasiado cálido en las ruinas de la promiscuidad. Todo esto entiende el valedor de la indolencia, secretos misterios de un íntimo afán. Como el destino que busca la destrucción, no se puede pasar por el mundo con la sonrisa de un ángel benévolo.

9 AMOR PROPORCIONAL No autobús ela ocupa unha terceira parte do asento. Xunta os seus nocellos como delgados corpos de bolboreta e mira-me aos ollos cunha ollada que afogaría a calquera home na compracencia. Así que eu, como quen non quere a cousa, achego a esa mínima parte que nos arreda. AMOR PROPORCIONAL En el autobús ella ocupa una tercera parte del asiento. Junta sus tobillos como delgados cuerpos de mariposa y me mira a los ojos con una mirada que ahogaría a cualquier hombre en la complacencia. Así que yo, como quien no quiere la cosa, me acerco a esa mínima parte que nos arredra.

10 BASICAMENTE A calquera animal concedeuse-lle un senso na terra, pero o home pregunta demasiadas cousas sen motivo. Descansamos placidamente baixo os perpendiculares raios de sol, baixo a atenta mirada do Facedor, pero o home sempre se preocupa polo que poida acontecer. Lamentamos a sucidade, a posible corrupción dos hipócritas, cando deberíamos asentir por toda a fermosura creada. BASICAMENTE A cualquier animal se le ha concedido un sentido en la tierra, pero el hombre pregunta demasiadas cosas sin motivo. Descansamos plácidamente bajo los perpendiculares rayos de sol, bajo la atenta mirada del Hacedor, pero el hombre siempre se preocupa por lo que pueda suceder. Lamentamos la suciedad, la posible corrupción de los hipócritas, cuando debiéramos asentir por toda la belleza creada.

11 HIBISCO Baixo as flores do hibisco arde un segredo misterio. Na casa dos homes agardan os teus amados cos seus fermosos ventres, agarda a pel que será acollida sen insolencia no turbador abismo. A miña amante pública! Deixa-me agora seducir-te con este silencio. Os homes aprehenderan-te para as súas mulleres. Ti es o orgullo que coroa este amor enfermizo e vulgar. HIBISCO Bajo las flores del hibisco arde un secreto misterio. En la casa de los hombres aguardan tus amados con sus hermosos vientres, aguarda la piel que será acogida sin insolencia en el turbador abismo. Mi amante pública! Déjame ahora seducirte con este silencio. Los hombres te aprehenderán para sus mujeres. Tú eres el orgullo que corona este amor enfermizo y vulgar.

12 FERMOSA POLITEISTA Que fas axeonllada, fermosa politeísta, pregando a Deuses descoñecidos? Que loito agardan as túas feridas, nesas mans que se achegan á luz amortecina das iconas? Ti es como ese dócil papel que se presta e se vende con poder de aflición. A vida despreza o seu froito e ti non mereces máis que os escarnios que se prestan os amantes pagando a traizón. Tan vagamente asolou a incerteza a un tempo coa cerimoniosa mentira do seu prudente consolo? O teu orgullo non vale máis que unhas moedas. HERMOSA POLITEISTA Qué haces arrodillada, hermosa politeísta, rezando a Dioses desconocidos? Qué luto aguardan tus heridas, en esas manos que se acercan a la luz mortecina de los iconos? Tú eres como ese dócil papel que se presta y se vende con poder de aflicción. La vida desprecia su fruto y tú no mereces más que los escarnios que se dedican los amantes pagando la traición. Tan vagamente te asoló la incerteza a un tiempo con la ceremoniosa mentira de su prudente consuelo? Tu orgullo no vale más que unas monedas.

13 INGRATO CORAZÓN Coida deste ingrato corazón que gañou a túa tenrura. O teu pé desliza-se no pescozo do teu amado, escanciando doce néctar de aflición. Por que descalza corres entre espiñentos cardos? Por que semella a túa voz á primeira melodía? Esperta o teu corazón e foxe, como un verso ferinte en fermosura. INGRATO CORAZÓN Cuida de este ingrato corazón que ganó tu ternura. Tu pie se desliza en el cuello de tu amado escanciando ese dulce néctar de aflicción. Por qué descalza corres entre espinosos cardos? Por qué semeja tu voz a la primera melodía? Despierta tu corazón y huye, como un verso hiriente en hermosura.

14 PLENILUNIO Na miña soidade hai unha chave que é a túa imaxe, capaz de abrir as portas máis pechadas co mesmo tino que un ladrón persevera para arrebatar os coidados da noite. Con igual substancia reptan aos teus pés as miñas verbas, para abrir a porta da alcoba que garda..., algúns vestidos feitos para que a pel os percorra. Oculto no lupanar dos teus labios, enchido de fervente paixón, consigo a transformación máis horrible do meu amor. PLENILUNIO En mi soledad hay una llave que es tu imagen, capaz de abrir las puertas más cerradas con el mismo tino que un ladrón persevera para arrebatar los cuidados de la noche. Con igual substancia reptan a tus pies mis palabras, para abrir la puerta de la alcoba que guarda..., algunos vestidos hechos para que la piel los recorra. Oculto en el lupanar de tus labios, lleno de hirviente pasión, consigo la transformación más horrible de mi amor.

15 NOVILUNIO Sobre eles descansa, toda, vulnerable como unha pomba, a parte máis preciosa do meu amor. Son os seus pés, é a súa indiferenza o que máis amo. Mesmo que unha deusa, non lle importa o que un home pense ou poida amar; e eu, tétrico de pánico, estou-na a imaxinar como unha musa de Verlaine que descoñece o meu máis íntimo segredo e me comprace. NOVILUNIO Sobre ellos descansa, toda, vulnerable como una paloma, la parte más preciosa de mi amor. Son sus pies, es su indiferencia lo que más amo. Al igual que una diosa -sin duda no le importa lo que un hombre piense o pueda amar-, y yo, tétrico de pánico, estoy imaginándote como una musa de Verlaine que desconoce mi más íntimo secreto y me complace.

16 VENUS ANADIÓMENA O camión parou e puiden ollar unhas vísceras, un estómago e varios centímetros de epigastrios. Mais, iso non era todo o que alí había: mesmo que un retrato ou espello da morte estaba Venus, mirando-me con ollos impasibles. Rumiei polos prados cando o sol agachaba. Procurei a sombra cando o sol abafaba. Collerei das túas mans a herba fresca se me dás a salvación!. Pero eu renunciei ao seu amor para entrega-la a un carniceiro. VENUS ANADIÓMENA El camión paró y pude observar unas vísceras, un estómago y varios centímetros de epigastrios. Mas, eso no era todo lo que allí había, al igual que un retrato o espejo de la muerte, estaba Venus, mirándome con ojos impasibles. "Rumié por los prados cuando el sol se ocultaba. Busqué la sombra cuando el sol sofocaba. Cogeré de tus manos la hierba fresca si me das la salvación!". Pero yo renuncié a su amor para entregarla a un carnicero.

17 ÓLEO DE MULLER CON SOMBREIRO Porás o sombreiro e iremos ao val. Os nenos estarán a sorrir e dirán que por alí vén a fermosa do sombreiro. E así continuaremos até que o día acabe, a matinar polo baixo do noso amor como un milagre. Mais..., algúns estarán a dicir: quen vén bañar a súa vergonza ás nosas augas?, quen se aproxima con fementidas argucias femininas onda nós? E eu responderei que es unha Deusa de peitos de bambú. ÓLEO DE MUJER CON SOMBRERO Te pondrás el sombrero e iremos al valle. Los niños estarán sonriendo y dirán que por allí viene la hermosa del sombrero. Y así continuaremos hasta que el día acabe, a reflexionar por lo bajo de nuestro amor como un milagro. Mas..., algunos clamarán: quién viene a bañar su vergüenza a nuestras aguas?, quién se aproxima con fementidas argucias femeninas junto a nosotros? Y yo les responderé que eres una Diosa de pechos de bambú.

18 PERIGOS DA ENSOÑACIÓN Até aquí chegan os ventos de Marte, a erma estación do planeta vermello. Substituír o vacío polo amor ao vacío, a inmensa escuridade atrapada en órbitas de estrelas. Hai máis das que compre imaxinar ao carón dos casquetes polares, da hirsuta atmosfera de Venus, brillando no confín do universo na eterna noite de éter. Como unha espada brandida nunha rocha, Europa leva á súa boca os dedos de Xúpiter. O cometa expira e deixa atrás os milenios -chegou a nós un día e significou tanto como a chegada dun reino-. Dubhe, Merak, Feckda..., amei-vos a todas, inspirado, ás portas dun bulevar francés. En noites claras como ópalos, a tanta distancia que nin sequera imaxinades, estou-vos a observar con ollos acendidos e crepusculares como se fose un voyeur, un conspirador ou un bohemio. En fin!... Sopra a brisa marciana e ela agarda, espida e sen complexos, para ofrecer-me a mesma eternidade. PELIGROS DE LA ENSOÑACIÓN Hasta aquí llegan los vientos de Marte, la yerma estación del planeta rojo. Sustituir el vacío por el amor al vacío -la inmensa oscuridad atrapada en órbitas de estrellas-. Hay más de las que se puede imaginar al lado de los casquetes polares, de la hirsuta atmósfera de Venus, brillando en el confín del universo en la eterna noche de éter. Como una espada blandida en una roca, Europa lleva a su boca los dedos de Júpiter. El cometa expira y deja atrás los milenios -llegó a nosotros un día y significó tanto como la llegada de un reino-. Dubhe, Merak, Feckda..., os amé a todas, inspirado, a las puertas de un bulevar francés. En noches claras como ópalos, a tanta distancia que ni siquiera imagináis, estoy a observaros con ojos encendidos y crepusculares como si fuera un voyeur, un conspirador o un bohemio. En fin!... Sopla la brisa marciana y ella espera, desnuda y sin complejos, para ofrecerme la misma eternidad.

19 INSPIRACIÓN Pensar moito e estar so. Manter-se esperto ou alcoholizado. Reprimir o optimismo cuns gramos de conciencia. Beber até que a noite se confunda co día -cannabis, opiáceos e algún disco pasado de moda-. Ter algunha doenza social ou amar o suficiente como para sentir-nos defraudados: esa é a mellor receita para conservar a inspiración. INSPIRACIÓN Pensar mucho y estar solo. Mantenerse despierto o alcoholizado. Reprimir el optimismo con unos gramos de conciencia. Beber hasta que la noche se confunda con el día -cannabis, opiáceos y algún disco pasado de moda-. Tener alguna dolencia social o amar lo suficiente como para sentirnos defraudados: esa es la mejor receta para conservar la inspiración.

20 SOLITARIO Só o creador debe ser amado, debe vencer-se para amar-se. Nada..., agás a tempestade. Demente, illado, orgulloso! Pode vivir, pode morrer, ignorando toda debilidade e fraqueza para humillar-se ao máis grande: ao destino e o horror ás alturas, ao destino e o horror á soidade, ao destino e un só, no cumio, baixo o universo. SOLITARIO Sólo el creador debe ser amado, debe vencerse para amarse. Nada..., excepto la tempestad. Demente, aislado, orgulloso! Puede vivir, puede morir ignorando toda debilidad y flaqueza para humillarse a lo más grande: al destino y el horror a las alturas, al destino y el horror a la soledad; al destino y uno solo, en la cumbre, bajo el universo.

21 ESTRELLA Descobre a súa alma posuída e entorna o seu sorriso para chamar-me -aínda que ninguén pode saber o que realmente hai detrás dun sorriso-. Ela asinte e rexeita como se unha enorme bondade o enchera todo, acusa e socava sen límite. Eu regreso ao seu corpo húmido e ferinte, evanescente como un sopro no aire translúcido, e non penso naquela outra que só pode amarme con tenrura e beneficencia desde o amor. ESTRELLA Descubre su alma poseída y entorna su sonrisa para llamarme -aunque nadie puede saber lo que realmente hay detrás de una sonrisa-. Ella asiente y rechaza como si una enorme bondad lo llenara todo, acusa y socava sin límite. Yo regreso a su cuerpo húmedo e hiriente, evanescente como un soplo en el aire traslúcido, y no pienso en aquella otra que sólo puede amarme con ternura y beneficencia desde el amor.

22 CARTA A MARÍA Fai algún tempo que non escribo, retirado entre apetitos e doenzas. Hai unha muller de ollos preciosos que me observa con desconsolación. Esperta, cruelmente redimida, como unha Venus de Milo. Non hai nela ningunha dor, ningunha paixón que non sexa a ausencia da paixón e da dor. Gardar calquera dirección e atopar portas pechadas. Ser demasiado circunspecto e, aínda así, querer sangrar por todo, querer brillar con luz propia. CARTA A MARÍA Hace algún tiempo que no escribo, retirado entre apetitos y dolencias. Hay una mujer de ojos preciosos que me observa con desconsolación. Despierta, cruelmente redimida, como una "Venus de Milo". No hay en ella ningún dolor, ninguna pasión que no sea la ausencia de la pasión y del dolor. Guardar cualquier dirección y encontrar puertas cerradas. Ser demasiado circunspecto y, aun así, querer sangrar por todo, querer brillar con luz propia.

23 PARA A TÚA AUTOESTIMA Se non es boa contigo, se non te amas o suficiente, sempre haberá alguén que quererá prostituír a túa intimidade, moldearte como o barro para facer-te dócil e temorosa. Pero, realmente non te amas se consentes que alguén che faga isto. Se te amas o suficiente non te entregues a ningún home con escrúpulos. Dá un fillo a quen non poida desprezar-te, a quen queira facer-te libre e fermosa como un templo. A túa humanidade é un instinto irredutible. Quen penetra no teu corpo só pode coñecer a dita, só pode deter-se un intre a sentir..., a eternidade sen medida. PARA TU AUTOESTIMA Si no eres buena contigo, si no te amas lo suficiente, siempre habrá alguien que querrá prostituir tu intimidad, moldearte como el barro para hacerte dócil y temerosa. Pero, realmente no te amas si consientes que alguien te haga esto. Si te amas lo suficiente no te entregues a ningún hombre con escrúpulos. Da un hijo a quien no pueda despreciarte, a quien quiera hacerte libre y hermosa como un templo. Tu humanidad es un instinto irreductible. Quien penetra en tu cuerpo sólo puede conocer la dicha, sólo puede detenerse un instante a sentir..., la eternidad sin medida.

24 CONSIDERACIÓNS Se estás con alguén non preguntes por que estás. Se te aflixes non tentes responder á dor. O sentido intúe todo sen necesidade, consente todo sen remorso. Se amas non preguntes por que é o amor. CONSIDERACIONES Si estás con alguien no preguntes por qué estás. Si te afliges no intentes responder al dolor. El sentido lo intuye todo sin necesidad, lo consiente todo sin remordimiento. Si amas no preguntes por qué es el amor.

25 LA DECLARACIÓN FORÁNEA Se pensas que tes dereito á vida estás equivocado: ninguén ten dereito á vida, ninguén ten dereito á dignidade. Vivir é unha consecuencia máis, e do mesmo xeito que a ninguén lle preguntaron por nacer, a ninguén lle preguntarán por morrer. Estamos obrigados a estar aquí, a ter algunhas pretensións que cremos lexítimas. Estamos obrigados ao amor e ao desamor, a desexar todo e nada, sen saber ben cal é o principio. Seica esperto por unha forza necesaria, seica amo por unha forza necesaria. Todo o que teño é isto que son: con ataduras, con medidas, con necesidades. Non hai ningunha dignidade no vivir, atendendo á dignidade como dereito: ao dereito só se apela cando se perde o respecto pola vida. LA DECLARACION FORÁNEA Si piensas que tienes derecho a la vida estás equivocado: nadie tiene derecho a la vida, nadie tiene derecho a la dignidad. Vivir es una consecuencia más y de la misma manera que a nadie le preguntaron por nacer, a nadie le preguntarán por morir. Estamos obligados a estar aquí, a tener algunas pretensiones que creemos legítimas. Estamos obligados al amor y al desamor, a desear todo y nada, sin saber bien cuál es el principio. Acaso despierto por una fuerza necesaria, acaso amo por una fuerza necesaria. Todo lo que tengo es esto que soy: con ataduras, con medidas, con necesidades. No hay ninguna dignidad en el vivir, atendiendo a la dignidad como derecho: al derecho sólo se apela cuando se pierde el respeto por la vida.

26 CRUCIFIXIÓN A alma é o froito continuo e ausente. Agora, que corres as cortinas para o amor desta noite, debo deixar-te, renunciar a todo para cravar-me á cruz. Non temo á providencia nin á morte porque a dor é tan inmensa como pode ser a felicidade. CRUCIFIXIÓN El alma es el fruto continuo y ausente. Ahora, que corres las cortinas para el amor de esta noche, debo dejarte,renunciar a todo para clavarme a la cruz. No temo a la providencia ni a la muerte, porque el dolor es tan inmenso como puede ser la felicidad.

27 PARODIA Podería un diluvio caer porque todo o escrito sexa incerto e as palabras fosen mentira. Ás veces o que se di é banal e caprichoso se como unha aspereza non turba o chan onde pisamos. Podería un sol arder que unha noite, se timidamente abrigase o seu desdén, non nos sorprendería tras as rochas onde o mar mostra o equilibrio; senón un día eterno sobre nós a nos maldicir porque repentinamente usurpásemos a fermosura con estas verbas que se perden. PARODIA Podría caer un diluvio porque todo lo escrito sea incierto y las palabras fueran mentira. A veces lo que se dice es banal y caprichoso si como una aspereza no turba el suelo donde pisamos. Podría arder un sol que una noche, si tímidamente abrigara su desdén, no nos sorprendería tras las rocas donde el mar muestra el equilibrio; sino un día eterno sobre nosotros para maldecirnos porque repentinamente usurpáramos la belleza con estas palabras que se pierden.

28 CAMIÑO DE REGRESO Bágoas de cristal esvaran polas túas costas, en lenes, rosáceas, noites de solpor. Polas rúas sen nome alguén me pregunta quen son, e eu non podo contestar por máis que estea a falar. Estou de volta á superstición! Non quero saber como te chaman, non quero coñecer o teu nome, que veña para todos os que estamos a agardar a túa palabra. Satisfeitos e embriagados de doces perfumes primaverais, de mulleres que lavan cos seus cabelos a rabia e a blasfemia da nosa alma, polas rúas sen nome, como un fantasma, irei polo mundo de volta á superstición. CAMINO DE REGRESO Lágrimas de cristal resbalan por tu espalda, en suaves, rosáceas, noches de ocaso. Por las calles sin nombre alguien me pregunta quién soy, y yo no puedo contestar por más que esté hablando. Estoy regresando a la superstición! No quiero saber cómo te llaman, no quiero conocer tu nombre, que venga para todos los que estamos esperando tu palabra. Satisfechos y embriagados de dulces perfumes primaverales, de mujeres que lavan con sus cabellos la rabia y la blasfemia de nuestra alma, por las calles sin nombre, como un fantasma, iré por el mundo regresando a la superstición.

29 COMPRACENCIA Viaxa dende as estrelas ou o carro do sol como unha aura tenue que un deus burlou. Semella feble aos ollos do Amado e sobe a saia para mexar timidamente sobre margaridas e fentos, trevos de catro follas e algún escaravello. O verdor pegou-se aos seus nocellos e os cans ulen o mel. Compracencia é a voz que torna amarela como un sol preguiceiro e angustiado. COMPLACENCIA Viaja desde las estrellas o el carro del sol como un aura tenue que un Dios burló. Parece débil a los ojos del Amado y sube la falda para orinar tímidamente sobre margaritas y helechos, tréboles de cuatro hojas y algún escarabajo. El verdor se pegó a sus tobillos y los perros huelen la miel. Complacencia es la voz que torna amarilla como un sol perezoso y angustiado

30 FASCINACIÓN Nunca estiven nesa cidade rusa. Nunca collerei o expreso para seguir-te. Ningún mar terei navegado alén da propia intuición. É así que estou só, devorando soños e un posible desdén, derramando bágoas que non foron choradas, e un pensamento é suficiente para que o baleiro chegue, soterrado baixo frías areas hiperbóreas. FASCINACIÓN Nunca estuve en esa ciudad rusa. Nunca cogeré el expreso para seguirte. Ningún mar habré navegado más allá de la propia intuición. Es así que estoy solo, devorando sueños y un posible desdén, derramando lágrimas que no fueron lloradas, y un pensamiento es suficiente para que el vacío llegue, soterrado bajo frías arenas hiperbóreas.

31 AMENCER Non estamos aquí polo que pensas. Non estamos aquí pola fermosura. Non estamos aquí porque me ames, ou, sequera, porque eu te corresponda. Estamos aquí para lembrar, estamos aquí para esquecer, estamos aquí polo amencer. Calquera muller pode servir, calquera home, para un día como este e esta noite... AMANECER No estamos aquí por lo que piensas. No estamos aquí por la hermosura. No estamos aquí porque me ames, o, siquiera, porque yo te corresponda. Estamos aquí para recordar, estamos aquí para olvidar, estamos aquí por el amanecer. Cualquier mujer puede servir, cualquier hombre, para un día como este y esta noche...

32 AUTORRETRATO Podo ser un calvo acelerado ou un ridículo asceta, pero teño unha musa -a miña musa!-. Sendo un depravado ou un dexenerado, un fillo de Platón coa fronte tan ampla que só pode concibir a inxenuidade no amor, sen remorso, sen cobiza e sen pecado; se ben, Herodes tivo pensamentos máis elevados, podo deitar a miña testa no teu colo e durmir na mesma inspiración placidamente. AUTORRETRATO Puedo ser un calvo acelerado o un ridículo asceta, pero tengo una musa - mi musa!-. Siendo un depravado o un degenerado, un hijo de Platón con la frente tan amplia que sólo puede concebir la ingenuidad en el amor, sin remordimiento, sin codicia y sin pecado; si bien, Herodes tuvo pensamientos más elevados, puedo recostar mi testuz en tu regazo y dormir en la misma inspiración plácidamente.

33 MESMO ASÍ... Se quitases docemente o vestido e caese despois sobre o meu corpo: o teu cabelo como unha caricia, os teus labios, tenramente, murmurando unha oración na miña boca; entón, soamente clamaría ao meu verdugo para que me deixase a soas co obxecto da voluptuosidade. INCLUSO ASÍ... Si te quitaras dulcemente el vestido y cayera después sobre mi cuerpo: tu cabello como una caricia, tus labios, tiernamente, susurrando una oración en mi boca; entonces, solamente clamaría a mi verdugo para que me dejara a solas con el objeto de la voluptuosidad.

34 SOLILOQUIO Á BOHEMIA Hai unha idade na que só se pode ser sádico. Agarda-se a morte como un can que está demasiado ocupado rillando na sarna. Agarda-se a morte coa indiferenza nos ollos ao ver pasar unhas pernas. O tempo fuxiu como un raposo perseguido por cazadores ingleses, sen demasiada vontade, sen demasiada fortuna. Con torpe apetito bico-lle os labios -rameira da miña vida- e ando a maldicir baixo o frío da noite que encheu os recunchos de neve, cun pensamento sobrado de rancor, de fermosura e de odio. Finalmente..., deixo o meu vaso con desidia por algunha outra continxencia. SOLILOQUIO A LA BOHEMIA Hay una edad en la que sólo se puede ser sádico. Se espera la muerte como un perro que está demasiado ocupado royendo en la sarna. Se espera la muerte con la indiferencia en los ojos al ver pasar unas piernas. El tiempo huyó como un zorro perseguido por cazadores ingleses, sin demasiada voluntad, sin demasiada fortuna. Con torpe apetito le beso los labios -ramera de mi vida- y ando a maldecir bajo el frío de la noche que llenó los rincones de nieve, con un pensamiento sobrado de rencor, de hermosura y de odio. Finalmente..., dejo mi vaso con desidia por alguna otra contingencia.

35 PALABRAS Cun xesto vés rescatar este milagre e me prestas a vida cun sopro nas pálpebras; e eu confirmo coa miña absurda disposición, o atractivo do amor sen amor. PALABRAS Con un gesto vienes a rescatar este milagro y me prestas la vida con un soplo en los párpados; y yo confirmo con mi absurda disposición, el atractivo del amor sin amor.

36 PARA REINAR ENTRE OS MORTOS Podería amar-te mil veces, podería destruír-te e gabaría a túa figura embalsamada. Se fose un mal poeta, como di o canadense, perfumaría as palabras cunha afronta inocente e delicada sempiternidade -non aprendería a voar e a perder-me despois nos teus cadrís-. Pero..., sei que me agardas como outros tantos días con calquera desculpa, e dis que me queres cando estás a mentir, cavando a nosa tumba como fan os enterradores. PARA REINAR ENTRE LOS MUERTOS Podría amarte mil veces, podría destruirte y alabaría tu figura embalsamada. Si fuera un mal poeta, como dice el canadiense, perfumaría las palabras con una afrenta inocente y delicada sempiternidad -no aprendería a volar y a perderme después en tus caderas-. Pero..., sé que me aguardas como otros tantos días con cualquier disculpa, y dices que me quieres cuando estás mintiendo, cavando nuestra tumba como hacen a los enterradores.

37 AMANTES Espir a perfección, espir a fermosura. Ser Calixto e Melibea, Catulo e Lesbia. Quen non estea convidado, quen non sexa divino, que non entre no noso templo con comparsas e gabanzas, que non encha o corazón con viño de amor. AMANTES Desnudar la perfección, desnudar la hermosura. Ser Calixto y Melibea, Catulo y Lesbia. Quien no esté invitado, quien no sea divino, que no entre en nuestro templo con comparsas y alabanzas, que no llene el corazón con vino de amor.

38 O AFORCADO A noite, perseverante e negra, enreda-se ao noso pescozo como un doce amor para sempre. Dá-me amor, amada! Dá-me unha paixón e un incesto -unha verdade horrible como unha soga-, e ti, vagamente protectora, botada aos meus pés e aos meus xeonllos! EL AHORCADO La noche, perseverante y negra, se enreda a nuestro cuello como un dulce amor para siempre. Dame amor, amada! Dame una pasión y un incesto -una verdad horrible como una soga-, y tú, vanamente protectora, echada a mis pies y a mis rodillas!

39

Sitemap